Chełmno

Według legendy konwent panien cysterek miał sprowadzić do Chełmna, w 1230 roku, pruski biskup misyjny Chrystian z Trzebnicy.  W 1266 r. Bertold z Czystego
i jego żona Krystyna zapisali chełmińskim cysterkom swe dobra ruchome i nieruchome, zachowując jednocześnie prawo korzystania z nich do śmierci - i to pierwsza pewna informacja. Nadanie to potwierdził w 1285 r. biskup chełmiński Werner. W rok po donacji Bertolda z Czystego, na prośbę biskupa Fryderyka i mistrza krajowego Zakonu NMP (Krzyżaków) Ludwika von Baldesheima, burmistrz i rada miejska Chełmna nadali konwentowi cztery działki budowlane wraz z bramą miejską - pod warunkiem trzymania  straży w tej części miasta, ponoszenie kosztów utrzymania obwarowań miejskich, a w przyszłości obowiązek wznoszenia murów obronnych. Do tego nadania krzyżacy dołożyli

 1 łan i 7 mórg ziemi uprawnej nad rzeką Frybą. W 1275 r. książę pomorski Sambor II przekazał cysterkom patronat nad kościołem św. Krzyża w Tczewie, strugę i młyn

w okolicy Tczewa oraz cztery wsie. W 1295r Mikołaj z Rutek przekazał cysterkom swe dobra. Kolejne nadanie (wieś Grabowo) pochodzi z 1312 r. i było aktem wdzięczności mistrza krzyżackiego Konrada z Trewiru za zwycięstwo nad Litwinami. Około 1388 r. klasztor chełmiński połączył się konwentem z Torunia. Konsekwencją tego było nadanie obu klasztorom, w roku 1417, przez wielkiego mistrza Michała Kuchmeistera, części dochodów z kaplicy pielgrzymkowej w Zamartem koło Chojnic, zaś w dwadzieścia lat później przekazanie jej obu klasztorom na własność. W połowie XVII w. konwent posiadał, oprócz patronatów kościelnych, gotówki i innych wartości ruchomych, 29 wsi w pobliżu Chełmna i Świecia. W 1349 r. wielki mistrz zakonu krzyżackiego ufundował w Królewcu filię klasztoru chełmińskiego. Obsadziły ją mniszki z Chełmna i Torunia. Chełmiński klasztor wyróżniał się tym, że podlegał biskupowi diecezjalnemu oraz nie miał męskiego klasztoru opiekuńczego. Dzięki temu w bardzo wielu sprawach korzystać mógł z dużej samodzielności i niezależności. Pozwoliło to np. na odejście, około 1439 r., od przepisów cysterskich i przyjęcie łagodniejszej reguły benedyktyńskiej. Po kasacie, w 1821 r. król pruski przekazał zabudowania klasztorne szarytkom, które zorganizowały szpital,

a w 1845 r., szkołę elementarną dla dziewcząt oraz ochronkę. Obecnie część zabudowań zajęty jest przez Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych. Do budynków klasztornych przylega od strony północno-zachodniej wieża Mściwoja (Mestwina) z początku XIII w. - ocalała część byłej warowni krzyżackiej. Zabudowania między Wieżą Mestwina, a kościołem przeznaczone są na pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej, na mieszkania sióstr, na magazyn i pomieszczenia administracyjne.   


Kościół klasztorny św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty - jest budowlą salową, dwukondygnacyjną. Podział na kondygnacje  tworzy empora dla zakonnic, pokryta sklepieniem gwiaździstym. Zworniki  sklepienne z dekoracja figuralną z ok. 1330 r. Na uwagę zasługuje kamienny portal południowy manierystyczny, bardzo dobrej klasy,

z 1619 r., pochodzenia niderlandzko - gdańskiego. Najstarsze elementy to: polichromia gotycka z połowy XIV w. - fryz  obiegający emporę; pełniący funkcję obrazów przeznaczonych do kontemplacji dla zakonnic. Tematem  są    wątki  z Pieśni nad Pieśniami odwołujące się do relacji oblubieńczej Chrystusa i zakonnicy (śluby zakonne to zaślubiny z Chrystusem), płyta nagrobna Arnolda Lishorena z 1275 r., wykonana z czarnego wapienia, wielki krucyfiks, dziś rzeźba Chrystusa w grobie z ok. 1380 r.

 - o ruchomych ramionach (unikalny na naszych terenach). Służył w triduum paschalnym - zdejmowano go z krzyża i składano w grobie. Być może składano w jego ranie w boku Hostię; rzeźbiarskie przedstawienie dewocyjne głowy św. Jana Chrzciciela na misie (2 poł. XIV w.).

Wyposażenie to uzupełniają zabytki renesansowe, głównie manierystyczne: parapet empory dla zakonnic, kilka zespołów stall z ok. 1597 r., prospekt organowy z roku 1619 oraz ambona z 1597 r., ołtarz główny barokowy, ołtarze boczne z przełomu XVII i XVIII w. bardzo cenne, Pieta z kręgu Bartłomieja Strobla  i portret ksieni Magdaleny Mortęskiej.

 

Zwiedzanie:

- należy zgłaszać się na furtę klasztorną - ul.Dominikańska 40,  86-200 Chełmno - Zgromadzenie  Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego  a Paulo.

tel. 056 691 22 00  fax. 056 691 12 60 

 wizyt­_ch@szarytki.opoka.org.pl

promocja@chełmno.pl,

 

Informacja turystyczna:

Chełmińska Informacja Turystyczna
Ratusz- Rynek 28
86-200 Chełmno
tel./fax (+48) 056-686-21-04

it@it.chelmno.plwww.koronowo.pl