Stary Jarosław

Stary Jarosław - tu kościół z II poł. XV w.; do wschodniej ściany wieży przylega nawa zamknięta wielobocznym prezbiterium; wieżę przykrywa szesnastoboczny hełm w formie iglicy założony na rzucie koła. 

 

Zwiedzanie:

 tel.(094)3148776