Łęgowo i Różyny

Kościół  parafialny św. Mikołaja . Pierwotny wzniesiony w 1409 r. Od 1570  do  1593 r.  protestancki. W 1603 r. ponownie poświęcony. Obecny kościół zbudowany w 1748 r.  staraniem przeora oliwskiego Iwona Rowedera, z częściowym wykorzystaniem muru gotyckiego (na pewno wsch. ściany przez  prezbiterium). Ok. 1862 r. przebudowana wieża (po pożarze). W 1962 r. remont dachu, wieży i stolarki. W 1963  i 1978 r. renowacja wnętrza. Świątynia usytuowana na wzniesieniu, otoczona cmentarzem grzebalnym okolonym murem, barokowa; orientowany; murowany z cegły i otynkowana wieża konstrukcji drewnianej oszalowana deskami. Kościół założony na planie krzyża łacińskiego, jednonawowy z wydatnym transeptem i prostokątnym prezbiterium, do którego od wsch. przylega również prostokątna, niska zakrystia.

Bogate wyposażenie pocysterskie: ołtarz główny barokowy  (XVII – XVIII w.) - w szczycie Matka Boska Niepokalanie Poczęta, obrazy: Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Mikołajem, Trójca św. z kręgu Hermana Hana, w zwieńczeniu - Madonna - kopia cudownego obrazu z Rokitna; liczne obrazy barokowe (XVIII w.): św. Bernard niosący Najświętszy Sakrament, Chrystus ukazujący rany, portret Iwo Rowedera; kartusz rzeźbiony  manierystyczny

(XVII w.), dwa krzyże ołtarzowe: mosiężny (XVII w.) i srebrny (1758 r.); lichtarze, paramenty liturgiczne  i wiele innych  fundacji  Iwo Rowedera, przeora oliwskiego oraz dzwon barokowy (1743 r.) z przedstawieniem św. Barbary.

 

Różyny. Parafia św. Wawrzyńca. Pierwotny kościół ok. poł. XIV w. Od 1614 r. - filia parafii w Łęgowie. Obecny kościół na fundamentach gotyckich zbudowany staraniem przeora oliwskiego Iwo Rowedera w 1746 r. Dwa boczne ołtarze prawdopodobnie z katedry oliwskiej - w ołtarzu przy płn. ścianie obraz przedstawiający św. Bernarda z opactwem oliwskim z datą 1746 r. ufundowany przez Iwo Rowedera.

 

Zwiedzanie:

ks.prał. Grzegorz Rafiński, proboszcz parafii Św.Mikołaja

ul. Tczewska 36  83-031 Łęgowo

tel. (058)682-85-29, 

legowo@diecezja.gda.pl