Nowy Dwór

Folwark należący do klasztoru pelplińskiego (zał. ok. XV w.). Pozostała tu pocysterska kaplica pod wezwaniem Świętego Józefa (XVII w.) dla zakonnika zarządzającego folwarkiem. Obecnie filia kościoła w Klonówce. Murowana z cegły i kamienia polnego,

o tynkowanych elewacjach. Założona na planie kwadratu, z fasadą od strony wschodniej, rozdzielona czterema pilastrami, między którymi na osi środkowej drzwi frontowe
z kolistym oknem powyżej; na osiach bocznych półkoliście przesklepione nisze.

W zwieńczeniu trójkątny, profilowany szczyt z trójkątnym naczółkiem; w polu szczytu okienko, w którym zawieszono  dzwon. Obiekt zawilgocony, do gruntownego remontu.

Kapliczka podworska – rzeźba św. Jana Nepomucena oraz resztki murów podworskich.

 

Zwiedzanie:

ks. Stanisław Tondytko - proboszcz Parafii Św. Katarzyny w Klonówce

Klonówka 42, 83-130 Pelplin

tel.(058)5637145

tonsta@wp.p l

pklonowka@pelplin.diecezja.org

 

Informacja turystyczna:
Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej
Pl. Tumski 1,  83-130 Pelplin   

tel.(058) 5361949, fax (058) 5363297

info@pelplin.com 

www.informacja.pelplin.com